Бухгалтерські та юридичні послуги для середнього та малого бізнесу. Бухгалтерський аутсорсинг. Бухгалтерський супровід. Послуги головного бухгалтера

Бухгалтерські послуги аутсорсингу

Бухгалтерські послуги аутсорсингу

Відповідно до законодавства підприємці та комерційні компанії зобов’язані забезпечити повну, достовірну фіксацію всіх фактів господарської діяльності. Складання звітності, реєстрація операцій, проведення розрахунків із бюджетом та державними фондами представники бізнесу буквально закуті у рамки формальностей. Будь-яка помилка чи недолік некомпетентного працівника неминуче спричинять пред’явлення вимог оплати штрафів. Чи варто довіряти благополуччя фірми неперевіреній людині? Гідна альтернатива завжди!

БК “Бухгалтерські-послуги.укр»  спеціалізується на аутсорсингу веденні бухгалтерського обліку за цивільно-правовим договором. Клієнт передає функції професіоналам із багаторічним стажем і може забути про складання численних проводок. Відповідальність за повноту, якість та достовірність документації лягає на плечі кваліфікованих виконавців! При цьому захист від збитків, на відміну трудового договору, становить 100%.

Бухгалтерські послуги аутсорсингу: порядок обслуговування
Побудова ефективної системи відображення господарських операцій потребує фахівців детального вивчення діяльності. Ще на стадії укладання договору на абонентське обслуговування проводиться комплексний аналіз. Співробітники центру оцінюють галузеву специфіку, організаційну форму підприємства, а також визначають обсяг гаданої роботи та вартість послуг. Відповідальний фахівець забезпечує збирання, а також зберігання інформації, дотримуючись правил конфіденційності.

Як і будь-який із видів аутсорсингу, ведення бухгалтерського обліку передбачає тісну взаємодію сторін. Організації оперативного обміну інформацією приділяється велика увага. Орієнтирами для команди БК “Бухгалтерські-послуги.укр» не лише безпека, а й зручність співпраці. З абонентом налагоджується електронний документообіг. Це дозволяє клієнту в будь-який час вимагати всі необхідні довідки, виписки та звіти. Система працює у режимі віддаленого доступу, що цілком задовольняє потреби провідних менеджерів фірми. Перехід до аутсорсингу позитивно відбивається на автоматизації процесів, виключає можливість зловживань посадових осіб, скорочує адміністративні ризики.

Віддалене ведення бухгалтерського обліку знімає питання про утримання додаткових офісних площ, придбання канцелярського приладдя. Клієнту БК “Бухгалтерські-послуги.укр»  не потрібно дбати про перевірку компетентності фахівців, що обслуговують. Абонентів повністю звільнено від обов’язку щодо оплати страхових внесків та листків непрацездатності, адже трудових відносин з виконавцями не виникає. Всю відповідальність за дії бухгалтерів, ризики, і навіть поточні витрати несе центр.

Що включає ведення бухгалтерії? Аутсорсинг із гарантією!
Комплексний супровід бізнесу здійснюється дистанційно. Професійна підтримка включає:

 • побудова системи руху матеріальних цінностей, грошей;
 • розрахунок заробітної плати персоналу, а також персоніфікований облік;
 • роботу з первинною документацією (обробка, зберігання, відновлення);
 • зберігання декларацій, звітів, інших паперів;
 • оформлення балансу, пояснювальних записок та інших видів бухгалтерської звітності;
 • складання проводок згідно з планом рахунків;
 • розробка облікової політики, у тому числі форм, що застосовуються в організації;
 • ведення регістрів, книг, журналів;
 • управління розрахунковим рахунком, оплата вимог контрагентів, побудова взаємовідносин з обслуговуючим кредитною установою (за бажанням абонента);
 • проведення інвентаризацій, ревізій із підбиттям підсумків;
 • впровадження сучасних систем контролю;
 • організація роботи з підзвітними особами;
 • розробка локальних актів щодо матеріальної відповідальності працівників;
 • облік господарських контрактів, супровід угод;
 • проведення звіряння з діловими партнерами;
 • розрахунок амортизаційних відрахувань;
 • декларування збитків;
 • збір документів для повернення надмірно сплачених зборів, непрямих податків;
 • формування звітів про дебіторську/кредиторську заборгованість;
 • проведення розрахунків із засновниками/акціонерами компанії та багато інших. ін.

Підсумковий перелік послуг погоджується на момент укладання угоди. Жорстких рамок не встановлюється, а цінова політика залишається гнучкою. Абонент має право передавати спеціалістами центру як всі функції структурного підрозділу, так і окремі напрямки його роботи. Порядок ведення бухгалтерії (аутсорсингу) визначається в індивідуальному порядку. Багаторічний досвід дозволяє знаходити оптимальні рішення у будь-яких ситуаціях.

Сучасні методи організації бізнесу не потребують серйозних витрат! БК “Бухгалтерські-послуги.укр»  доведе це на практиці.

Бухгалтерські послуги для ТОВ та ФОП –  телефонуйте зараз!

wpChatIcon