Бухгалтерські послуги Київ. Послуги бухгалтера. Аудит

Бухгалтерські та юридичні послуги для середнього та малого бізнесу. Бухгалтерський аутсорсинг. Бухгалтерський супровід. Послуги головного бухгалтера

uabuhgalteria@gmail.com

телефон: 063 208 74 47

Київ, Шулявка, ул. О.  Довженко 12А

Ініціативний аудит Київ ціни

ІНІЦІАТИВНИЙ АУДИТ Київ

Ініціативний аудит, на відміну від обов’язкового проводиться з ініціативи підприємства, а не у відповідності до вимог законодавства. Але проведення перевірки незалежно від вимог законодавства не означає, що контроль буде проводитися не у відповідності з відповідними стандартами. Процедури перевірки строго регламентовані, тому аудиторський висновок завжди є офіційним документом, який підтверджує достовірність бухгалтерської (фінансової) звітності.

Ініціативний аудит може знадобитися, коли необхідно аудиторський висновок у випадках:

  • Перед планової податкової перевіркою для зменшення ймовірності застосування адміністративних і штрафних санкцій з боку податкових органів за виявлені порушення.
  • Для подання в банк, якщо організація планує взяти великий кредит (в часи нестабільності кредитні організації хочуть мати розумну впевненість в достовірності фінансової звітності кредитора, тому аудиторський висновок стає невід’ємною частиною пакета документів позичальника).
  • Для участі в тендері на право укладення контракту – як правило, аудиторський висновок є перевагою для учасника конкурсу. А в деяких випадках документ, що підтверджує достовірність звітності, – обов’язкова складова частина конкурсної документації.
  • Для укладення великих угод або залучення інвесторів (аудиторський висновок підтверджує надійність компанії і її серйозні наміри).
  • При зміні або звільнення генерального директора і головного бухгалтера організації, а також зміни власника в результаті продажу підприємства.

Проведення аудиту вигідно як власникам компанії, так і її керівництву.

З огляду на користь від аудиторської перевірки, її вартість слід розглядати як інвестиції, а не як витрати 

компанії. При цьому витрати на зовнішній контроль можна врахувати в цілях оподаткування прибутку. 

Крім того ПДВ, який є складовою частиною ціни перевірки, можна прийняти до відрахування.

Ініціативний аудит в Москві може проводитися не тільки у вигляді перевірки всієї фінансово-господарської діяльності компанії, але і в інших формах: інвентаризації, ревізії, перевірки з окремих 

напрямків (грошових коштів, матеріальних запасів, дебіторської заборгованості, фінансових вкладень, основних засобів і амортизації і т.п.).

Ми надаємо наступні послуги:

  • Аналіз розрахунків з бюджетом по податках і зборах (податковий аудит)
  • Аудит окремих операцій
  • Фінансовий аудит
  • Аудит кадрової документації

Ініціативна перевірка може і повинна проводитися незалежно від наявності в організації спеціального

 контрольного підрозділу (аудиторського або ревізійного). Зовнішній контроль дозволяє отримати 

сторонній погляд на ситуацію в компанії Замовника.

Результатом проведеного ініціативного аудиту буде Звіт (Письмова інформація) аудитора з 

докладним описом виявлених зауважень і рекомендацій.

Аудиторські та бухгалтерські послуги в  Києві