Бухгалтерські послуги Київ. Послуги бухгалтера. Аудит

Бухгалтерські та юридичні послуги для середнього та малого бізнесу. Бухгалтерський аутсорсинг. Бухгалтерський супровід. Послуги головного бухгалтера

uabuhgalteria@gmail.com

телефон: 063 208 74 47

Київ, Шулявка, ул. О.  Довженко 12А

Ліквідаційний єдиний звіт ФОП 2021

 

Звіт ФОП на єдиному податку при ліквідації ФОП. Дата ліквідації в ЄДР 29.06.2021

Поля обов’язкові для заповнення.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 19 червня 2015 року N 578
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 09.12.2020 року № 752)
1

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ – ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ

у якого податковий (звітний) період квартал

01
X
Звітна
02
Звітна нова
03
Уточнююча
04
Довідково*
* Податковий (звітний) період:
І квартал
X
півріччя
три квартали
рік
(місяць**)
2021
року
(необхідне позначити)
3 Податковий (звітний) період, який уточнюється
І квартал
півріччя
три квартали
рік
року
(необхідне позначити)
*
СВІТЛОВОДСЬКА ДПІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДПС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.СВІТЛОВОДСЬК)
(найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)
5 * Платник
ВЕЛИКИЙ ОЛЕКСАНДР  ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) платника податків згідно з реєстраційними документами)
6 Податкова адреса *
УКРАЇНА, 27500, КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., М. СВІТЛОВОДСЬК ВУЛ. ВИШНЕВА, БУД. 39
(податкова адреса (місце проживання) платника податку)
Електронна адреса
Телефон
+380931234567
* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта1
123456789
8 Особливі відмітки
8.1
X
платника податку, що подає декларацію за останній податковий (звітний) період, на який припадає дата державної реєстрації припинення 2
8.2
платника податку, що подає декларацію за останній податковий (звітний) період, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів 2
І. ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
9 Фактична чисельність найманих працівників у звітному періоді (осіб)
0
10 Види підприємницької діяльності у звітному періоді3:
Код згідно з КВЕД Назва згідно з КВЕД
73.11
Рекламні агенства
ІІ. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ПЕРШОЇ ГРУПИ
Щомісячні авансові внески, грн., коп.
І квартал ІI квартал ІII квартал IV квартал
Назва показника Код рядка Обсяг (грн., коп.)4
Обсяг доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 1 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України) 01
Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді5 02
ІІІ. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДРУГОЇ ГРУПИ
Щомісячні авансові внески, грн., коп.
І квартал ІI квартал ІII квартал IV квартал
Назва показника Код рядка Обсяг (грн., коп.)4
Обсяг доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 2 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України) 03
Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді5 04
ІV. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ТРЕТЬОЇ ГРУПИ
Назва показника Код рядка Обсяг (грн., коп.)4
1 2 3
Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 3 % 05
Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 5 % 06
20000
Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді5 07
V. ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ
Назва показника Код рядка Обсяг (грн., коп.)4
Загальна сума доходу за звітний (податковий) період (сума значень рядків 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07) 08
20000
Сума податку за ставкою 15 % ((рядок 02 + рядок 04 + рядок 07) x 15 %) 09
Сума податку за ставкою 3 % (рядок 05 x 3 %) 10
Сума податку за ставкою 5 % (рядок 06 x 5 %) 11
1000
Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок 9 + рядок 10 + рядок 11) 12
1000
Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 12 декларації попереднього звітного (податкового) періоду) 13
500
Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 12 – рядок 13) 14
500
VІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК
Назва показника Код рядка Обсяг (грн., коп.)4
Сума єдиного податку, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок 14 відповідної декларації) 15
Уточнена сума податкових зобов’язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка 16
Розрахунки у зв’язку з виправленням помилки:
Збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 16 – рядок 15, якщо рядок 16 > рядка 15) 17
Зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету6 (рядок 16 – рядок 15, якщо рядок 16 < рядка 15) 18
Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв’язку з виправленням помилки,

% (рядок 17 x 3 % або 17 x 5 %)7

19
Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Податкового кодексу України 20
VІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ІЗ СПЛАТИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ ЗА ДАНИМИ ЗВІТНОГО (ПОДАТКОВОГО) ПЕРІОДУ
Назва показника Код рядка Обсяг (грн., коп.)4
Сума єдиного внеску, яка підлягає сплаті на небюджетні рахунки, за даними звітного (податкового) періоду (рядок Усього графа 4 розділу 9 додатку 1) 21
7920,00
Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України) на

арк.

№ з/п Зміст доповнення
1
До декларації додається:
1 Додаток 1 “Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску” 8
Х
Дата подання декларації: *
20.07.2021
Інформація про особу, уповноважену на заповнення декларації
Прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи:
Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта1
Фізична особа – платник податку або уповноважена особа
ВЕЛИКИЙ ОЛЕКСАНДР  ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(підпис) (ініціали та прізвище)
* Подається з метою отримання довідки про доходи за інший період, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період/ призначення пенсії/ матеріального забезпечення, страхових виплат . Для призначення пенсії/ матеріального забезпечення, страхових виплат обов’язково зазначається тип декларації “Звітна” або “Звітна нова” з додатковою позначкою “Довідкова”. Тип декларації “Уточнююча” при поданні Додатку 1 “Відомостей про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску” (далі – Додаток 1) для призначення пенсії/ матеріального забезпечення, страхових виплат не застосовується. У разі подання декларації для отримання довідки обов’язково зазначається тип декларації “Довідкова”, податкові зобов’язання по єдиному податку в розділі V та VІ декларації не визначаються та Додаток 1 не подається. Подання таких декларації не звільняє платника від обов’язку подання декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.
** Для отримання довідки про доходи платником зазначається номер календарного місяця, за який подається декларація з позначкою “Довідково”. Для призначення пенсії платником вказується арабськими цифрами від 1 до 12 номер календарного місяця, в якому подається декларація. Для забезпечення реалізації права на матеріальне забезпечення та страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням платником вказується арабськими цифрами від 1 до 12 номер календарного місяця, в якому настав страховий випадок.
1 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
2 У разі подання декларації за останній податковий (звітний) період (квартал, півріччя, три квартали), на який припадає дата державної реєстрації припинення/перехід на сплату інших податків і зборів платник єдиного податку звільняється від обов’язку подання декларації у строк, визначений для річного податкового (звітного періоду) (пункт 294.6 статті 294, підпункт 296.5.1 пункту 296.5 статті 296 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України).
3 Код та назва виду економічної діяльності зазначаються відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010).
4 Заповнюється наростаючим підсумком з початку року у гривнях з двома десятковими знаками після коми.
5 Включається:
сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені підпунктами 1, 2, 3 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді;
сума доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної в реєстрі платників єдиного податку (для першої або другої групи), у звітному (податковому) періоді;
сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді;
сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді;
сума доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена в підпункті 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Кодексу.
6 Зазначається тільки як позитивне значення.
7 Нараховується платником у разі самостійного виявлення факту заниження податкового зобов’язання (пункт 50.1 статті 50 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України).
8 Додаток 1 є невід’ємною частиною декларації, подається та заповнюється фізичними особами – підприємцями – платниками єдиного податку першої – третьої груп, відповідно до пунктів 296.2 та 296.3 статті 296 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, та які є платниками єдиного внеску відповідно до пункту 4 частини першої статті 4 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. Додаток 1 не подається та не заповнюється зазначеними платниками, за умови дотримання ними вимог, визначених частинами 4 та 6 статті 4 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” , що дають право на звільнення таких осіб від сплати за себе єдиного внеску. Такі особи можуть подавати Додаток 1 виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 

 

 

Додаток 1
до податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця

ВІДОМОСТІ*
про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

01
Х
Звітна
02
Звітна нова 1
03
Уточнююча 2
04
Довідково3
1 * Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта 4
123456789
2 * Серія (за наявності) та номер паспорта для ідентифікації платника єдиного внеску у Пенсійному фонді України 5
3 * Прізвище, імя, по батькові (за наявності)
ВЕЛИКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
* Податковий (звітний) період:
І квартал
X
півріччя
три квартали
рік
місяць6
2021
року
(необхідне позначити)
Податковий (звітний) період, який уточнюється
І квартал
півріччя
три квартали
рік
року
(необхідне позначити)
5 Тип форми:
X
після припинення 7
призначення пенсії 8
перехід на сплату інших податків і зборів 9
призначення матеріального забезпечення, страхових виплат 10
6 Дата державної реєстрації припинення
29
число
06
місяць
2021
рік
7 Код основного виду економічної діяльності
73.11
8 Період перебування фізичної особи – підприємця на спрощеній системі оподаткування з
01.01.2021
по
30.06.2021 (останій день місяца припинення ФОП)
8.1 Код категорії застрахованої особи11
6
9. ВИЗНАЧЕННЯ СУМ НАРАХОВАНОГО ДОХОДУ ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ ТА СУМИ НАРАХОВАНОГО ЄДИНОГО ВНЕСКУ
Місяць Самостійно визначена сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок з урахуванням максимальної величини Розмір єдиного внеску12 Сума нарахованого єдиного внеску
(графа 3 х графа 4)
1 2 3 4
Січень
6000,00
22 %
1320,00
Лютий
6000,00
22 %
1320,00
Березень
6000,00
22 %
1320,00
Квітень
6000,00
22 %
1320,00
Травень
6000,00
22 %
1320,00
Червень
6000,00
22 %
1320,00
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
УСЬОГО
36000,00
7920,00
10. ВИЗНАЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ІЗ СПЛАТИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК
1 Сума єдиного внеску, яка підлягала перерахуванню на небюджетні рахунки, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок Усього графа 4 розділу 9)
2 Уточнена сума нарахованого єдиного внеску за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка
Розрахунки у зв’язку з виправленням помилки:
3 Збільшення суми єдиного внеску, яка підлягала перерахуванню на небюджетні рахунки (рядок 2 – рядок 1, якщо рядок 2 > рядка 1)
4 Зменшення суми єдиного внеску, яка підлягала перерахуванню на небюджетні рахунки (рядок 2 – рядок 1, якщо рядок 2 < рядка 1)
5 Сума пені, яка нарахована платником самостійно відповідно до статті 25 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”13
* Подаються та заповнюються фізичними особами – підприємцями – платниками єдиного податку першої – третьої груп, відповідно до пунктів 296.2 та 296.3 статті 296 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України та які, є платниками єдиного внеску відповідно до пункту 4 частини першої статті 4 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. Додаток 1 не подається та не заповнюється зазначеними платниками, за умови дотримання ними вимог, визначених частинами 4 та 6 статті 4 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, що дають право на звільнення таких осіб від сплати за себе єдиного внеску. Такі особи можуть подавати Додаток 1 виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.
1 У разі подання нової декларації з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період зазначається тип декларації “Звітна нова”. При цьому обов’язково заповнюються всі рядки та колонки розділу 9 Додатку 1 за період визначений у графі 8.
2 У разі подання декларації з виправленими показниками після закінчення граничного строку подання декларації зазначається тип декларації “Уточнююча”. При цьому обов’язково заповнюються всі рядки та колонки розділу 9 Додатку 1 за період визначений у графі 8. Для визначення уточнених зобов’язань зі сплати єдиного внеску заповнюється розділ 10 Додатку 1.
3 Для призначення пенсії/ матеріального забезпечення, страхових виплат платником обов’язково зазначається тип декларації “Звітна” або “Звітна нова” з додатковою позначкою “Довідкова”. При цьому платники одночасно проставляють позначку у розділі 5 тип форми “призначення пенсії” або “призначення матеріального забезпечення, страхових виплат”. Тип декларації “Уточнююча” при поданні Додатку 1 для призначення пенсії/ призначення матеріального забезпечення, страхових виплат не застосовується. Подання таких декларацій не звільняє платника від обов’язку подання декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.
4 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
5 Заповнюється для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті: для власників паспорта у формі книжечки серія та номер паспорта у форматі БКNNXXXXXX, де БК – константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; NN – дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX – шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або для власників паспорта у формі пластикової картки у форматі ПХХХХХХХХХ, де П – константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; ХХХХХХХХХ – дев’ять цифр номера паспорта.
6 Для призначення пенсії платником вказується арабськими цифрами від 1 до 12 номер календарного місяця, в якому подається декларація. Для забезпечення реалізації права на матеріальне забезпечення та страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням платником вказується арабськими цифрами від 1 до 12 номер календарного місяця, в якому настав страховий випадок.
7 Заповнюється фізичними особами-підприємцями – платниками єдиного податку, якими здійснено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності. При цьому такі платники одночасно проставляють позначку у розділі 6 – дата державної реєстрації припинення.
8 Для призначення пенсії зазначається тип декларації “Звітна” або “Звітна нова” з додатковою позначкою “Довідкова”. При цьому платники одночасно проставляють позначку у розділі 5 тип форми “призначення пенсії”. Тип декларації “Уточнююча” при поданні Додатку 1 для призначення пенсії не застосовується.
9 Заповнюється фізичними особами-підприємцями, які перейшли на сплату інших податків і зборів. При цьому такі платники одночасно проставляють позначку у розділі 8 – період перебування на спрощеній системі оподаткування.
10 Для призначення матеріального забезпечення, страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням платником обов’язково зазначається тип декларації “Звітна” або “Звітна нова” з додатковою позначкою “Довідкова”. При цьому платники одночасно проставляють позначку у розділі 5 тип форми “призначення матеріального забезпечення, страхових виплат”. Тип декларації “Уточнююча” при поданні Додатку 1 для призначення матеріального забезпечення, страхових виплат не застосовується.
11 Зазначається код категорії застрахованої особи “6” – фізична особа – підприємець на спрощеній системі оподаткування.
12 Зазначається розмір єдиного внеску, встановлений законом.
13 Сума пені нараховується з розрахунку 0,1 відсотка своєчасно не сплачених сум, розрахована за кожний день прострочення їх перерахування (зарахування).
Наведена інформація є вірною:
Фізична особа – платник податку або уповноважена особа
ВЕЛИКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(підпис) (ініціали та прізвище)

Бухгалтерское обслуживание ФОП. Бухуслуги для ООО